Fotografie prac Marcina Berdyszaka
3/2021

Pobierz PDF

CONSENSUS OMNIUM

Marcin Berdyszak to poznański artysta, który od wielu lat zajmuje się malarstwem, rysunkiem, instalacją oraz działaniami multimedialnymi. Miejska Galeria Sztuki planuje na 18 marca wernisaż jego indywidualnej wystawy „Consensus Omnium”.


W 1988 r. artysta uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka oraz z rzeźby w pracowni prof. Macieja Szańkowskiego w PWSSP w Poznaniu. Od roku 1989 związany jest z Akademią Sztuk Pięknych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego i prowadzi pracownię działań przestrzennych na Wydziale Rzeźby. W latach 1999-2002 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Edukacji Artystycznej poznańskiej ASP, następnie - od 2002 do 2008 roku - był prorektorem ds. studenckich i współpracy z zagranicą, a od 2008 do 2016 roku - Rektorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Swoje prace prezentował na różnych wystawach zbiorowych i indywidualnych, między innymi w Polsce, Niemczech, Słowacji, Czechach, Bośni i Hercegowinie, Rosji, Ukrainie, Finlandii, Austrii, Szwecji, Japonii, Meksyku, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Litwie, Szwajcarii, Izraelu i USA. Brał udział w licznych spotkaniach i konferencjach poświęconych edukacji artystycznej. Zrealizował kilkadziesiąt warsztatów autorskich w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w licznych kolekcjach państwowych i prywatnych w Polsce i poza jej granicami.


Mimo, że Berdyszak od lat porusza się w obrębie różnych artystycznych estetyk i tematów, to jego twórczość wciąż pozostaje spójna i łatwo rozpoznawalna. Charakterystyczne są jego martwe natury, układy przedmiotowo-przestrzenne - zazwyczaj o figuratywnym charakterze. Obiekty poznańskiego artysty pełne są cytatów z rzeczywistości, które - przeniesione w obszar sztuki - tworzą nowe treści i znaczenia. Twórca lubi też artystyczne interwencje w otoczenie pejzażowe, architektoniczne albo urbanistyczne. Za ich pomocą bada granice kultury i natury oraz ich wzajemne relacje. Bardzo często w centrum jego zainteresowania znajdują się owoce. Berdyszak przygląda się im uważnie w kontekście przemijania, pamięci, iluzji, symulacji, a także ich znaczeń symbolicznych. Często zestawia naturalne zjawiska przyrody, np. rozkład gnilny owoców, z produktami przemysłowymi i mechanicznymi. W swojej twórczości konsekwentnie powraca do takich zagadnień, jak kultura konsumpcji, sztucznie generowane potrzeby i instynkty, mechaniczne wartościowanie rzeczywistości, czy standaryzacja odczuć i opinii dotyczących moralności. Wciąż na nowo stawia pytania o współczesny świat i szuka odpowiedzi w nieoczywistych miejscach.


Na wystawie „Consensus Omnium” zaprezentowane będą duże realizacje multimedialne, zrealizowane przez artystę w ostatnich latach. Część ekspozycji to pokazy premierowe, których montaż jest możliwy ze względu na warunki przestrzenne, jakie posiada Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie. Artysta zaprezentuje między innymi cykl ostatnich rysunków, obrazy z cyklu ,,Kiedy rama staje się treścią” oraz instalację ,,Jednostka edukacyjna”, która jest kontynuacją dialogu, jaki Berdyszak prowadzi w swoich pracach z innymi artystami. Realizacja wchodzi w dialog z ,,Umarłą klasą” Tadeusza Kantora i jest kolejną - po pracy ,,Zła widoczność”, której pokaz premierowy odbył się w Poznaniu w 2018 r. w Galerii Muzalewska - z instalacji nawiązujących do twórczości tego wybitnego artysty. Inne prezentowane prace Berdyszaka nawiązywać będą zarówno do pamięci i jej kruchości wobec natury, jak też do refleksji na temat hiperkonsumpcji i zagrożeń wynikających z postępującej technologii, a w konsekwencji zmian otoczenia i naszego zachowania.


Wystawę będzie można oglądać w Miejskiej Galerii Sztuki od 19 marca do 16 maja.


oprac. af