Dwa kobiece, fotograficzne portrety i napis "Beksiński"
9/2021

Pobierz PDF

POŻEGNANIE Z BEKSIŃSKIM

Jeszcze tylko do 30 września można oglądać w Miejskiej Galerii Sztuki fotografię, malarstwo i rysunek Zdzisława Beksińskiego. To swoiste pożegnanie ze stałą ekspozycją prac tego artysty w naszym mieście.


Piętnaście lat wystawy twórczości Zdzisława Beksińskiego w Częstochowie stanowi już własną, kompletną historię. Od 2006 r. Miejska Galeria Sztuki pozostawała dysponentem części dorobku artystycznego Beksińskiego, pochodzącej ze zbiorów Anny i Piotra Dmochowskich i prezentowanej jako wystawa stała - Muzeum Zdzisława Beksińskiego. Z czasem jednak, decyzje właścicieli kolekcji zmierzające do powstawania kolejnych miejsc prezentacji twórczości Zdzisława Beksińskiego, wpływały na kształt i zawartość wystawy w częstochowskiej galerii. Pierwsza poważna zmiana nastąpiła w roku 2016, po przeniesieniu dotychczas prezentowanej kolekcji do Nowohuckiego Centrum Kultury; z Paryża przywiezione zostały inne obrazy i rysunki, nigdy wcześniej niepokazywane w Polsce, dając początek nowej wystawie pt. „Beksiński. Drugie Muzeum”.


Wystawa ta prezentowana była blisko sześć lat. Towarzyszyło jej wiele wydarzeń kontekstowych, poszerzających wiedzę o artyście i urozmaicających odbiór jego sztuki - spotkania, spektakle teatralne, koncerty, dyskusje. W grudniu 2020 r. upłynął termin umowy depozytowej z kolekcjonerami i po negocjacjach nastąpiła kolejna zmiana – osiemnaście obrazów Beksińskiego z naszego Muzeum trafiło do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, a w zamian kolekcjoner przekazał częstochowskiej galerii, w depozyt, 60 odbitek fotografii ze swojej kolekcji. Decyzja ta nie dała jednak początku nowej, stałej wystawie w MGS, dotyczy tylko wystawy czasowej, którą galeria prezentuje do końca września 2021 r. Fotografia, jedna z najciekawszych i najbardziej nowatorskich dziedzin twórczości Beksińskiego, stanowi obecnie główną część wystawy, na której nadal znajdują się obrazy (m.in. z kolekcji MGS) oraz rysunki. Wystawa traci jednak swój wieloletni status stałej ekspozycji, pozostając ostatnią szansą na spotkanie z twórczością Zdzisława Beksińskiego z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.