Logo miesięcznika CGK

SZUKAJ
CO/GDZIE/KIEDY W CZĘSTOCHOWIE Portal kulturalny
Obrazy Moniki Misztal (prezentujący kobiecą głowę na niebieskim tle) oraz Marii Michoń (prezentujący pępek)
11/2021

Pobierz PDF

Konteksty ciała

Siedem kobiet rozprawia o cielesności i duszy. Siedem artystek reprezentuje zupełnie inne estetyki i wrażliwości. Siedem głosów wpisuje się w wielką artystyczno-ontologiczną dyskusję na temat człowieka, jego natury i miejsca we wszechświecie. Miejska Galeria Sztuki zaprasza 18 listopada na wernisaż wystawy zbiorowej „ A ciało duszą się stało”.


Wystawa dzieł siedmiu artystek, które doskonale rozumieją, że jesteśmy osadzeni w doświadczeniu w bezpośredni, cielesny sposób. Ciało jest konkretem, jest tu i teraz - a jednocześnie stanowi podstawę i ramy wszelkich zdarzeń oraz przeżyć. Ciało jest jednostkowe, to oto ciało. Równolegle wpisuje się i jest wpisane w różne uniwersa, te na wyciągnięcie ręki, codzienne i te kosmiczne. Ciało łączy więc w sobie z jednej strony materię i fizjologię, a z drugiej opowieść o życiu, przeszłość i przyszłość, gwiazdy i niebo. Dlatego przedstawienie ciała w obrazie jest zarazem przedstawieniem rozlicznych światów. Gest twórczy powstaje w szczelinie pomiędzy materialnym i duchowym, jest efektem działania „machiny wyobraźni”. Dzieła składające się na wystawę „A ciało duszą się stało” są różnorodne, a przy tym tworzą spójną ekspozycję. Artystki i kuratorki projektu (Joanna Matyja i Barbara Major) podkreślają jednak, że nie jest to spójność rozumiana jako przysłowiowe czy rachunkowe „sprowadzenie do wspólnego mianownika”. Zależało im raczej na stworzeniu swojego rodzaju mapy, pasaży obrazowania przez intensywność uczuć i myśli wypełniających ciało, czyli życia


W wystawie udział biorą:


Maria Michoń - ukończyła Uniwersytet im. Fryderyka Chopina w Warszawie,otrzymując w 2013 r. dyplom magistra sztuki – specjalność: gra na skrzypcach w klasie prof. Romana Lasockiego. W roku 2017 otrzymała również tytuł magistra sztuki – specjalność: malarstwo - w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Sztuki, w pracowni prof. AJD Janusza Rafała Głowackiego i dr. Jakuba Jakubowskiego. Jest członkinią stowarzyszenia „Szir Awiw”, które poprzez działalność artystyczną, społeczną oraz edukacyjną kultywuje tradycje różnych narodów i grup etnicznych. W ramach Stowarzyszenia prowadzi aktualnie zespół wokalny o tej samej nazwie.


Bogusława Bortnik-Morajda - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, kierunek: Malarstwo, pracownia prof. Juliusza Joniaka. Od 1988 r. pracuje na rodzimej uczelni, najpierw jako asystentka pracowniach malarstwa i rysunku, potem jako samodzielny pracownik dydaktyczny. Od roku 2001 prowadzi autorską Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, a od 2004 r. także autorską pracownię rysunku na Wieczorowych Studiach Licencjackich na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. W 2019 r. uzyskała tytuł profesora sztuk plastycznych nadany przez Prezydenta RP. Kilkukrotnie była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki. Jej aktywność zawodowa obejmuje szerokie działania artystyczno-społeczne, takie jak udział w składach jury konkursów artystycznych, prowadzenie wykładów, warsztatów i konsultacji dla uczniów, koordynację projektów (np. „Murale w Pacanowie”). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tworzy instalacje, obiekty, a także projektuje wnętrza i ogrody.


Ewa Ciepielewska - malarka, performerka, aktywistka, altruistka i miłośniczka przyrody. Studiowała malarstwo na wrocławskiej PWSSP, gdzie w 1984 r. otrzymała dyplom w pracowni Konrada Jarodzkiego. W 1981 r. stworzyła - wraz z Bożeną Grzyb-Jarodzką i Pawłem Jarodzkim - grupę „Luxus”, która pracowała przy wydawaniu magazynu o tej samej nazwie. Tworzy obrazy w konwencji fotorealistycznej w kolorycie niezgodnym z naturą. Ciepielewska często odwołuje się do pop-artu. Laureatka Nagrody im. Katarzyny Kobro za rok 2019, przyznawanej artystom poszukującym.


Monika Misztal - w roku 2012 obroniła z wynikiem bardzo dobrym dyplom na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni Andrzeja Bednarczyka. Stypendystka Konsulatu Generalnego RP w Kolonii
i Związku LVR w Alanus Hochschule w Niemczech w latach 2010- 2011 oraz stypendystka Sapere Auso w Krakowie w latach 2013-2014. Brała udział w wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. we Francji, Szwajcarii i Niemczech. Obecnie studentka studiów stacjonarnych Sztuki Mediów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz doktorantka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


Martyna Borowiecka - zajmuje się przede wszystkim malarstwem sztalugowym, rysunkiem, tworzy obiekty, instalacje malarskie. Dyplom zrealizowała w 2013 r. na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od roku 2019 posiada tytuł doktora. Mieszka i pracuje w Krakowie.


Maja Krysiak-Podsiadlik - absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z malarstwa obroniła w 2005 r. W latach 2006-2014 pracowała dydaktycznie na macierzystej uczelni, gdzie współtworzyła I Pracownię Rysunku i Malarstwa na Wydziale Wnętrz. W roku 2013 otworzyła przewód doktorski na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie.


Katarzyna Kukuła - studiowała na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom obroniła w 2012 r., pod kierunkiem prof. Leszka Misiaka. W tym samym roku otrzymała nagrodę za Najlepszy Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Polsce (Nagroda Rektorów). Obrazy Katarzyny Kukuły znalazły swoje uznanie wielu galerii sztuki współczesnej.


full-kontekstyciala_1200x400_02.jpg