Logo miesięcznika CGK

SZUKAJ
CO/GDZIE/KIEDY W CZĘSTOCHOWIE Portal kulturalny
Trzy obrazy Jacka Sztuki
11/2021

Pobierz PDF

RETROSPEKCJA SZTUKI

Dwadzieścia lat temu Jacek Sztuka obronił dyplom na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Rocznica ta skłoniła artystę do przygotowania wystawy retrospektywnej w Miejskiej Galerii Sztuki. Zapraszamy zatem na przegląd „Życia w obrazkach”.


Retrospekcja, według słownikowej definicji, to wysiłek przypominania sobie przeszłych zdarzeń lub przeżyć, tego, co było i może być obecne już tylko w obrazach, poprzez uruchomienie mnemonicznej wyobraźni. W przypadku Jacka Sztuki różnorodne doświadczenia życia już zostały przez niego ucieleśnione w materialnych obrazach, a proponowana ekspozycja łączy je ze sobą na swoistej scenie, jaką jest sala wystawowa - i w efekcie ukazuje „Życie w obrazach”. Na wystawie będzie można zobaczyć między innymi następujące cykle malarskie: „W samochodzie”, „Mięso-złom”, „Podróżni”, „Hybrydy”, „Zanurzenia”, „Portrety”.


Jacek Sztuka studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1996-2001) na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Jacka Waltosia oraz w pracowni rysunku prof. Teresy Kotkowskiej- Rzepeckiej. W roku akademickim 1999/2000 odbył stypendium w Akademie der Bildende Künste w Norymberdze w pracowni malarstwa prof. Johannesa Grützke. Dyplom obronił z wyróżnieniem w 2001 r., w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego. W roku akademickim 2002/2003 prowadził zajęcia z malarstwa i rysunku na wydziale Artystycznym w WSP w Częstochowie. Od 2013 r. jest kierownikiem Zakładu Komunikacji Marketingowej w Instytucie Marketingu na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Doktorat obronił na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w roku 2006, a sześć lat później habilitację. Brał udział w ponad 110 wystawach zbiorowych, krajowych i zagranicznych.


Otwarciu wystawy Jacka Sztuki „Życie w obrazkach” - 18 listopada - będzie towarzyszył koncert Lidii, Marcina, Mikołaja, Nikodema Pospieszalskich oraz Zuzanny Tomaszewskiej. Koncert poprzedzi skrzypcowy występ uczniów częstochowskiej szkoły Suzuki.