Logo miesięcznika CGK

SZUKAJ
CO/GDZIE/KIEDY W CZĘSTOCHOWIE Portal kulturalny
Beżowy zeszyt leżący na stole obok znaczków pocztowych i fotografii
1/2019

Pobierz PDF

WYDOBYTE Z HISTORII

Kiedy oglądamy zdjęcia znanych postaci, rzadko kiedy sprawdzamy, kto był ich autorem. Nazwisko osoby fotografowanej przyćmiewa fotografa. Tak też dzieje się z fotografiami częstochowskiej poetki Haliny Poświatowskiej. Autorem jednego z najpopularniejszych jej zdjęć jest Stanisław Krakowiak. Ponieważ jest on ważną postacią w historii częstochowskiej fotografii, Muzeum Częstochowskie przypomina w styczniu jego dorobek.

Stanisław Krakowiak był znanym częstochowskim artystą fotografikiem czasów powojennych. Częstochowianin z urodzenia, zajmował się fotografią ponad 30 lat. Z naszym miastem i regionem związana jest większość jego prac. Niestety, cały jego przedwojenny dorobek został zniszczony przez Niemców w 1943 r., kiedy aresztowało go gestapo. Ten powojenny - jak czytamy w numerze „Życia Częstochowy” z roku 1958, gdzie zapowiadano wystawy Krakowiaka - w negatywach liczył 30 tysięcy zdjęć. Teraz częścią z nich opiekuje się rodzina.

Znane wszystkim zdjęcie Haliny Poświatowskiej powstało jako jedno ze zdjęć pamiątkowych, już po śmierci jej męża. Stanisław Krakowiak znał bowiem rodzinę Mygów, pożyczał od nich bajki dla swoich synów. Często ich odwiedzał.

Krakowiak fotografią interesował się od 1926 roku., brał udział w wystawach fotografów amatorów, jego prace zamieściły „Wiadomości fotograficzne”. Po wojnie był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. W 1951 r. został członkiem (pierwszym z Częstochowy) Polskiego Związku Fotografów. Swoją Twórczość prezentował na licznych wystawach i konkursach krajowych i zagranicznych. W 1958 roku zorganizowano mu wystawę jubileuszową w Muzeum Okręgowym w Częstochowie. Jego prace były publikowane w czasopismach i wydawnictwach książkowych. Uprawiał wszystkie rodzaje fotografii, szczególnie jednak lubował się w pejzażach, ujęciach architektury. Jego specjalnością był także portret.

Fotograf zmarł w 1961 roku. Jest pochowany na cmentarzu na Rakowie. W jego rodzinie wciąż podtrzymywana jest tradycja fotografowania. Jego synowie robili zdjęcia amatorsko, obficie dokumentowali życie rodzinne, obaj także mieli w domach ciemnie. Sporo fotografuje również jego wnuk. Wystawa fotografii „Czarno-biała Częstochowa. Fotografie Stanisława Krakowiaka z lat 50-tych” zostanie otwarta w salach wystawowych Ratusza (Muzeum Częstochowskie), 20 stycznia o godz. 17.00. Na wystawie znajdą się zdjęcia prezentujące architekturę miejską, budujące i rozwijające się dzielnice Częstochowy, pracę Huty Częstochowa ówcześnie funkcjonującej pod nazwą Huta im. B. Bierurta, a także wyścigi samochodowe oraz jeden z etapów Wyścigu Pokoju. Będzie to kilkadziesiąt zdjęć różnych formatów, mających wartość dokumentalną dla historii naszego miasta. Wystawa będzie eksponowana przez około miesiąc.

Magda Fijołek