Logo miesięcznika CGK

SZUKAJ
CO/GDZIE/KIEDY W CZĘSTOCHOWIE Portal kulturalny
Stojąca kobieta w okularach w bluzce w czarno-białe paski, a obok siódemka ludzi siedząca przed biurkiem, na którym znajdują się zeszyty i przybory biurowe
1/2018

Pobierz PDF

A JAK ANAFORA

Od niewielkiej grupy miłośników literatury po prężnie funkcjonującą organizację – tak pokrótce rysuje się historia Koła Literackiego Anafora, które w tym roku obchodzi jubileusz pięciolecia swojej działalności.

Koło Literackie Anafora powstało w grudniu 2012 roku, na bazie Koła Poetyckiego Atrament, które funkcjonowało w ramach Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie od 2008 roku. W krótkim czasie Anafora stała się dynamicznie działającym miejscem wymiany myśli oraz inspiratorem licznych inicjatyw. Od samego początku funkcjonuje ona pod naukową opieką dr Katarzyny Janus. Koło powstało po prostu z potrzeby chwili i wspólnych zainteresowań literackich osób, które łączyły również więzi koleżeńskie – tak tamten moment wspomina Agnieszka Złota, pierwsza Przewodnicząca Koła.

Na początku Anafora współpracowała z częstochowskimi klubami poetyckimi, np. Fraszką czy Złotą Jesienią, a także z Towarzystwem Literackim Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” (obecne Towarzystwo Galeria Literacka), czy też Biblioteką Publiczną w Częstochowie. Aktualnie, poza organizacją samodzielnych wydarzeń (spotkań autorskich, dyskusji, warsztatów, konferencji naukowych itd.), angażuje się również w inne działania i kooperację m.in. z Ośrodkiem Promocji Kultury „Gaude Mater” (wcześniej też z Centrum Promocji Młodych), Stowarzyszeniem Komunikat (przy organizacji Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”), Częstochowskim Kolektywem Twórczym WyTwórnia, czy wortalem czeKultura.pl. Owocem tej współpracy były przeróżne działania o charakterze naukowym, popularnonaukowym i rozrywkowym - chociażby miesięcznik kulturalny „palimpsest. pisane na nowo”, projekt „Spacerownik literacki” oraz akcja masowego tworzenia haiku „HaikuGenerator”, zrealizowana w ramach 13. Nocy Kulturalnej. Ostatnio przy współpracy Anafory odbyły się: konferencja naukowa „Szanse, możliwości, zagrożenia współczesnej literatury. Anomalie, parodie, znaki. In memoriam Lucinea Rożek”, pierwsza edycja „Turnieju Jednego Opowiadania”, a także warsztaty „Poezja: zrób to sam”.

Na początku to była inicjatywa studencka, która koncentrowała się na działaniach w obrębie uczelni i zrzeszała osoby zainteresowane przede wszystkim poezją – mówi Katarzyna Piotrowska, wieloletnia Sekretarz Koła, związana z nim od samego początku. – Na przestrzeni lat Anafora podejmowała szereg działań, poprzez które wyszła ze środowiska akademickiego do szerszej publiczności. Stanowi to szczególną wartość, bo angażuje teraz wiele osób i aktywnie uczestniczy w literackim życiu miasta. Koło zrealizowało wiele projektów naukowych i literackich, wydało drukiem kilka samodzielnych publikacji oraz kilka stworzonych we współpracy z Doktoranckim Kołem Naukowym Krytyków Literatury. Poszczególni członkowie publikowali również teksty publicystyczne w Częstochowskim Magazynie Literackim „Galeria” i pracach zbiorowych. Anafora stara się być również wsparciem dla początkujących autorów. Wiele osób związanych z Kołem ma na swoim koncie własne publikacje prasowe i książkowe. Zrealizowanych inicjatyw jest znacznie więcej i trudno wymienić wszystkie. Ponadto wiele czeka na realizację w przyszłości. A najważniejsza w tym wszystkim jest literatura (często będąca punktem wyjścia do szerszych rozmyślań), ponieważ Anafora zrzesza ludzi, którzy kochają czytać i pisać, a do tego nie boją się o tym dyskutować. Nierzadko spotkania mają charakter otwarty, dlatego każdy może przyjść oraz wziąć w nich udział.

Więcej informacji na temat Koła i jego działalności, a także aktualności związane ze spotkaniami czy realizowanymi projektami, można znaleźć na profilu FB Anafory oraz jej stronie internetowej (anafora.dmz.edu.pl).

Michał Wil