Instytucje i urzędy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Jasnogórska 15a, 42-202 Częstochowa
tel.: 34 344 99 00, 34 344 99 01
e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl
www: http://www.psse.czest.pl/
Lokalizacja na mapie: