Instytucje i urzędy

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 322 92 22
e-mail: pzd@czestochowa.powiat.pl
www: http://www.czestochowa.powiat.pl/powiat/jednostki_organizacyjne/powiatowy_zarzad_drog.html/powiatowy_zarzad_drog_d4471_pol.html
Lokalizacja na mapie: