Instytucje i urzędy

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Oddział w Częstochowie
 ul. Wręczycka 11, 42-202 Częstochowa
 tel.: 728 430 870
Terenowa Delegatura Paszportowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 378 20 54, 34 378 20 55, 34 378 21 75, 34 378 21 78
Urząd Celny
 ul. Rydza-Śmigłego 26, 42-229 Częstochowa
 tel.: 34 377 89 00 do 06
Urząd Dozoru Technicznego. Oddział
 ul. Kilińskiego 15, 42-218 Częstochowa
 tel.: 34 367 19 00
Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Częstochowie
 ul. Marszałka E. Rydza-Śmigłego 26, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 370 84 00
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Placówka Zamiejscowa
 ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 390 12 54
Urząd Miasta Częstochowy
 ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 370 71 00
Urząd Stanu Cywilnego
 ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 370 74 85
Urząd Statystyczny w Katowicach. Oddział w Częstochowie
 al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
 tel.: 34 366 00
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Siedziba Katowice. Delegatura w Częstochowie
 ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 324 70 49