Instytucje i urzędy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach. Delegatura w Częstochowie
 ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 378 23 14
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Częstochowie
 ul. Rząsawska 24/28, Częstochowa
 tel.: 34 369 41 20
Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków. Delegatura w Częstochowie
 ul. Mirowska 8, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 365 16 38
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Filia
 al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
 tel.: 34 363 89 89
ZUS Oddział w Częstochowie
 ul. Dąbrowskiego 43/45, 42-218 Częstochowa
 tel.: 34 368 91 00
ZUS Inspektorat w Częstochowie
 ul. Okólna 17/19, 42-218 Częstochowa
 tel.: 34 361 17 66, 034 361 03 26, 34 361 15 98
Centrum Integracji Społecznej
 ul. Legionów 50A, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 36 19 269
Środowiskowy Hufiec Pracy w Częstochowie
 ul. Tkacka 5a, 42-200 Częstochowa