Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Częstochowy w okresie 16.07. - 31.12.2012 r.

„Udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa”