Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy w 2012 r.

„Współzawodnictwo sportowe szkół i działalność Dzielnicowych Ośrodków Sportu Szkolnego”