Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Częstochowy w listopadzie i grudniu 2011 r.

„Udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa”