Malarze i plastycy

Stefan Chabrowski urodził się 23 grudnia 1937 roku w Częstochowie. Studia odbył na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni prof. Jana Świderskiego i prof. Mieczysława Wejmana. Debiutował w 1963 roku w Galerii Boccacio w Rzymie. Początkowo zajął się tworzeniem dzieł abstrakcyjnych, jednak pod wpływem Jana Świderskiego, zajął się malarstwem realistycznym, a w szczególności pejzażem, który stał się jego specjalnością. Oprócz pejzaży malował martwe natury i portrety. Poświęcono mu ponad 50 wystaw indywidualnych w Europie i USA, brał także udział w 180 wystawach zbiorowych. Od 1964 roku brał udział w konkursach i plenerach międzynarodowych, ogólnopolskich i okręgowych. Otrzymał 18 nagród m.in.: Medal - Zasłużony Kulturze "Gloria Artis" (2010), Złoty Medal Georgius Agrikola w Niemczech, wyróżnienia na Triennnale Rysunku we Wrocławiu. Trzykrotnie otrzymał stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1968, 1981 i 1982. Członek Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików (1984−1988) i Związku Polskich Artystów Plastyków, w latach 1974−1977 i 1980−1983 przewodniczył oddziału ZPAP w Częstochowie.Zmarł 9 czerwca 2014 roku w Częstochowie na cmentarzu św. Rocha. (źródło: wikipedia)


Jacenty Dędek (ur. 2 lipca 1966 w Częstochowie), polski fotoreporter.W latach 90. XX wieku współpracownik prasy lokalnej i ogólnopolskiej, m.in. "Życia Częstochowy", "Dziennika Częstochowskiego 24 Godziny", "Dziennika Zachodniego". Łączy w zdjęciach spojrzenie dokumentalisty z nastrojowością i liryczną nutą; uprawia fotografię reportażową i portretową, twórca wielu nastrojowych zdjęć poświęconych Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, Sudetom a także Elblągowi, Malborkowi, Pszczynie, Cieszynowi, Krakowowi, Wieliczce oraz Słowacji, Brukseli, Bratysławie. Portretował także chasydów w Lelowie. Twórca fotografii poświęconych bałtyckiemu bursztynowi.Laureat konkursu "Polska Fotografia Prasowa 1998" za fotoreportaż "Świat w zasięgu ręki" (o niewidomej kobiecie wychowującej córkę) oraz I i III Jurajskiego Salonu Fotografii, podwójny laureat IV edycji konkursu "Newsreportaż 2005" tygodnika Newsweek – I miejsce w kategorii "Życie codzienne" za fotoreportaż "Chorzy na Alzheimera i ich opiekunowie" oraz wyróżnienie za cykl "Auschwitz Birkenau – 60 lat później"; wyróżniony przez Świdnicki Ośrodek Kultury w konkursie "Zestaw 2005" za serię fotografii z życia Ślązaków "Pieruńsko fajne życie". Twórca wystawy "Rodzina po śląsku" (2007) eksponowanej w Bibliotekce Śląskiej w Katowicach, przygotowanej dzięki stypendium Marszałka Województwa Śląskiego. Autor fotografii prasowych m.in. do pism podróżniczych i wystaw indywidualnych "Dzieci Częstochowy", "Poza szlakiem", "Piękno Ziemi Częstochowskiej". Jeden z autorów wielkoformatowej wystawy fotografii National Geographic pt. "Ostatnie takie miejsca na ziemi" (2006). Jego prace znalazły się w wydawnictwach albumowych: "Częstochowa dla każdego" (1999), "Wielka woda", "Ryszard Mamis. Daimonion", "Kalendarium Częstochowskie" (2001), "Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego", "Spacer po Częstochowie" (2003), "Tomasz Sętowski. Muzeum Wyobraźni (2003)", "Polska" (2003 – wydanie specjalne magazynu "National Geographic"), "Nowa Europa" (2004 – wydanie specjalne magazynu "National Geographic" Polska), "Polska w obiektywie fotografów National Geographic" (2005), "Częstochowa to dobre miasto" (2006).Odznaczony medalem Merentibus ("Dobrze czyniącemu" – 2002).(źródło: wikipedia)

Piotr Dłubak jest członkiem ZPAF, prezentował ponad dwadzieścia wystaw indywidualnych w Polsce i Danii, brał udział w wystawach zbiorowych w USA, Bułgarii i Niemczech. Kilka spośród wystaw towarzyszyło publikacjom albumów fotograficznych i kalendarzy, m.in. album „Aura” 2003, album „Ojcowie i Córki” 2005, Kalendarz Siatkarek 2007, Album „Ojcowizna” 2007. 

Jerzy Duda-Gracz (ur. 20 marca 1941 w Częstochowie, zm. 5 listopada 2004 w Łagowie) − polski malarz, rysownik, scenograf, pedagog. Ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Częstochowie (obecna nazwa: Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie) a następnie Wydział Grafiki filii krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie otrzymał dyplom w 1968; tam też w latach 1976–1982 był docentem, wykładowcą malarstwa i grafiki. W latach 1992−2001 wykładał w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, a później, aż do śmierci, pracował na stanowisku profesora na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zmarł na atak serca 5 listopada 2004, podczas wieczornej drzemki w trakcie pleneru malarskiego w Łagowie.(źródło: wikipedia)

Bartosz Frączek ur 1974 w Częstochowie, studia w instytucie plastyki WSP w Częstochowie,(obecnie Akademia im. Jana Długosza). Dyplom z malarstwa z wyróżnieniem w pracowni prof. Wincentego Maszkowskiego. Doktorat na wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Adiunkt na Wydziale Sztuki AJD w Częstochowie. Czterokrotnie uhonorowany stypendium prezydenta miasta Częstochowy. Otrzymał na konkursach malarskich wiele nagród i wyróżnień. Jest pomysłodawca Międzynarodowego Biennale Miniatury. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i upowszechnianiem kultury plastycznej.(źródło: http://fraczek.art.pl/)
Bogna Jarzemska ukończyła  Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 2003 roku uzyskując dyplom z malarstwa w pracowni Prof. Krzysztofa Wachowiaka i malarstwa ściennego w pracowni Prof. Edwarda Tarkowskiego. Artystkę interesuje natura, przyroda, świat fauny i flory, z których inspiracje czerpie uczestnicząc w licznych plenerach malarskich i odwiedzając ciekawe zakątki świata.  Jej prace są kolorystyczną odpowiedzią na całokształt zjawisk i problemów, tworzących naszą bogatą rzeczywistość. Wśród ważnych tematów pojawiających się w pracach Bogny można wymienić kompozycje inspirowane ptakami, egzotyką, światem baśni oraz prace pejzażowe, zawierające duży ładunek emocjonalny. (źródło: www.galeriasd.pl/)

Marian Jarzemski urodził się w 1951 roku w Radomiu. W latach 1975-1980 studiował malarstwo w obecnej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego w 1980 roku. Praca dyplomowa prezentowana była na wystawie "Dyplom 80" w warszawskiej "Zachęcie". Uprawia malarstwo sztalugowe i architektoniczne, realizując je we własnych technikach strukturalnych - emalii na blasze i w mozaice. Twórczość łączy z pracą pedagogiczną. Od 1980 roku wykłada na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Będąc profesorem tejże uczelni, prowadzi pracownię specjalizacji malarstwa na Wydziale Artystycznym. Prace swoje prezentuje na wystawach w kraju i za granicą, między innymi w Niemczech, Francji, Słowacji, Arabii Saudyjskiej, Kanadzie oraz w Stanach Zjednoczonych. Ważniejsze realizacje plastyczne to wystroje obiektów sakralnych w Archidiecezji Częstochowskiej oraz wystroje wnętrz - banków i hoteli z kolekcjami prac autora. Mieszka I pracuje w Częstochowie.  (źródło: www.galeriasd.pl/)


Jerzy  Kędziora (ur. 1947 w Częstochowie) rzeźbiarz projektant, pedagog. Absolwent częstochowskiego Plastyka i gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Twórca i realizator rzeźb postaci balansującychPrace swoje pokazywał na licznych indywidualnych i zbiorowych wystawach w Polsce, Europie, Ameryce i AzjiPrace artysty znajdują uznanie u wybitnych znawców i krytyków sztuki. Posiadają je w swoich zbiorach muzea i galerie w kraju oraz we Włoszech, Francji, Niemczech, Belgii, USA, Watykanie, Austrii, Bułgarii. Liczni kolekcjonerzy prywatni.Za swoją twórczość uhonorowany został m.in. nagrodami: Wojewody Częstochowskiego, Prezydenta miasta Częstochowy, międzyregionalną im. K. Miarki, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Związku Rzeźbiarzy, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Stypendiami twórczymi Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od szeregu lat pracuje w zarządach kilku związków i stowarzyszeń twórczych. Jest rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Sztuki do oceny sztuki współczesnej z zakresu rzeźby.(źródło: http://www.jerzykedziora.com/)
Jacek Łydżba urodzony w 1966 roku we Włoszczowie. W latach 1985 – 1989 studiował wychowanie plastyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Od 1989 do 1994 roku studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał na Wydziale Grafiki w pracowni plakatu profesora Maciej Urbańca.Od 1995 roku asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, gdzie mieszka razem z rodziną. W 1999 roku został nominowany do „Paszportu Polityki”. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora i został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Wykłada w pracowni projektowania graficznego. W 2004 roku wybrany zastępcą dyrektora Instytutu Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (byłej WSP). Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy 2006. Wiceprezes Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie..(źródło: http://www.lydzba.art.pl/)

Stanisław Łyszczarz urodził się 22 marca 1930 roku w Lichwinie koło Tarnowa.z po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Tarnowie. Następnie kontynuował naukę w Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie, które ukończył w 1952 roku. W tym samym roku zdał egzamin do Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, gdzie studiował w pracowni prof. Eugeniusza Gepperta i prof. Marii Dawskiej. Studia ukończył w czerwcu 1958 roku, otrzymując tytuł dyplomowanego artysty plastyka w zakresie ceramicznego malarstwa architektonicznego.Po studiach osiedlił się w Częstochowie, gdzie przez 21 lat pracował w tamtejszym Liceum Sztuk Plastycznych w charakterze nauczyciela ceramiki i malarstwa. Od 1980 pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza) na stanowisku wykładowcy rzeźby ceramicznej i malarstwa. W 1990 roku otrzymał nominację na profesora Wydziału Wychowania Artystycznego i został kierownikiem Zakładu Rzeźby. Przez lata poświęcał się działalności społecznej. Był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Grupy „Zachęta”.(źródło: wikipedia)
Monika Machnik ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, Wydział Wychowania Artystycznego – Instytut Plastyki – Specjalizacja Malarstwo. W 2001 r. otzrmała atypendium artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie plastyki. (źródło: www.zpapczestochowa.pl/)

Stanisław Markowski (ur. 8 maja 1949 w Częstochowie) – polski fotograf, dokumentalista, a także bard i kompozytor związany z nurtem poezji śpiewanej.Syn malarza i muzyka Kazimierza Markowskiego (1913-1998), brat malarza i pedagoga Aleksandra Markowskiego. Ukończył Uniwersytet Jagielloński (dyplom magistra geografii uzyskał w 1972).Debiutował w 1971 roku dwiema wystawami fotografii: „Klimaty Krakowa” oraz „Przedmieście”, poświęconą częstochowskiej dzielnicy swego dzieciństwa – Zawodziu.W latach 1980-1981 znalazł się w Komitecie Porozumiewawczym Związków Twórczych i Naukowych oraz w Komitecie Więzionych za Przekonania przy "Solidarności".Jest członkiem Zarządu Fundacji „Sacr-Art” oraz Fundacji „Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego”, a także członkiem Rady Programowej Radia Kraków. (źródło: wikipedia)
Marian Michalik (ur. 19 czerwca 1947, zm. 6 marca 1997. W roku 1966 ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie. Początkowo zajmował się grafiką użytkową, następnie poświęcił się malarstwu, doskonaląc się samodzielnie. W roku 1979 został członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W swojej twórczości malarskiej nawiązywał do holenderskich mistrzów martwych natur XVII wieku, nadając obrazom nastrój realizmu magicznego. Malował też portrety.Uczestniczył w wielu wystawach w kraju i za granicą, m.in. w Japonii, Monaco, Austrii, Szwecji, Czechosłowacji, na Węgrzech i w Stanach Zjednoczonych. 1987 został członkiem European Academy of Art, Science and Literature (Europejskiej Akademii Sztuki, Wiedzy i Literatury) w Paryżu.Marian Michalik zginął tragicznie w wypadku samochodowym, przeżywszy zaledwie 50 lat.W roku 2001 ufundowano w Częstochowie nagrodę jego imienia dla młodych malarzy polskich. Dotychczas laureatami zostali Grażyna Smalej, Wojciech Kubiak, Jarosław Lewera, Małgorzata Synak-Idczak, Jacek Sztuka i Bartosz Wiłun.(źródło: wikipedia)

Szymon Parafiniak urodzony w1966 r, absolwent Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Projektuje plakaty muzyczne i teatralne, albumy i wydawnictwa artystyczne.Prowadzi studio graficzne i wydawnictwo - Graffiti. Współpracuje z galeriami sztuki, teatrami i klubami muzycznymi. Prezes Stowarzyszenia Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie.Uprawia malarstwo i grafikę.(źródło: www.parafiniak.art.pl/)


Jacek Pałucha urodził się w 1966 roku w Częstochowie. Studiował na wydziale malarstwa warszawskiej ASP w pracowniach prof. Ludwika Maciąga i prof. Wiesława Szamborskiego. Dyplom otrzymał 1993 r. Pierwszą wystawę indywidualną zaprezentował w tym samym roku w Paryżu z okazji współpracy z francuską grupą rockową Les VRP. Od tego czasu nieprzerwanie wystawia swoje prace indywidualnie i zbiorowo, w Polsce i za granicą - między innymi w USA, Niemczech, Francji, Danii, Luksemburgu, Belgii. Jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach na wszystkich kontynentach, oprócz Antarktydy. Zajmuje się również plakatem (plakaty teatralne), rysunkiem satyrycznym (częstochowski dodatek do Gazety Wyborczej oraz kolorowy dodatek do Rzeczpospolitej). Główny twórca sukcesu zespołu „Formacja Nieżywych Schabuff”, którego był założycielem, tekściarzem i wokalistą do ukazania się pierwszej tzw. zielonej płyty. Grał jedną z głównych ról w filmie Łukasza Wylężałka pt. „Balanga”.


Wojciech Prażmowski (ur. 1948 w Częstochowie) - polski fotografik, jeden z najbardziej znanych poza krajem, przedstawiciel nurtu fotografii kreacyjnej. 
Absolwent Wyższej Szkoły Fotografii w Brnie (1972-1975). Od 1977 członek ZPAF, wykładowca fotografii w poznańskiej ASP do roku akademickiego 2002-2003, wykłada również sztuki filmowe w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz w Warszawskiej Szkole Fotografii. Uczestnik krajowych i międzynarodowych wystaw, m.in. 1 Ars Baltica Fototriennale "Koniec Utopii", prace wystawiał m.in. w Japonii. Autorskie wystawy to m.in. "Album Rodzinny" "Sto fotografii", "Biało-czerwono-czarna". Jego mistrzyni to Zofia Rydet. Motywy twórczości: opowieść o przemijaniu, przede wszystkim w konfrontacji z życiem codziennym. Prace Wojciecha Prażmowskiego przybierają formę collage’ów i instalacji. Gorący zwolennik tradycyjnych technik fotograficznych, z dużym dystansem odnoszący się do fotografii cyfrowej. Był bohaterem filmu dokumentalnego Łukasza Wylężałka Portret wewnętrzny oraz jest autorem zdjęć i projektu graficznego płyty Yaniny pod tym samym tytułem zawierającej utwór z tego filmu. (źródło: wikipedia)
Michał Puszczyński ur. się w 1976, ukończył ASP we Wrocławiu. Od 1999 praktykuje wypalanie ceramiki drewnem według tradycji dalekowschodniej. 
Od 2003 roku jest asystentem na Wydz. Ceramiki i Szkła. Pomysłodawca i koordynator projektu utworzenia Centrum Ceramiki Artystycznej w Luboradowie. Na swoim koncie ma już kilka indywidualnych wystaw: Miejska Galeria Sztuki Częstochowa 2004; Galeria Szkła i Ceramiki BWA Wrocław,2004; Galeria BB, Kraków 2005; Krwiobieg, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2007.
Ponadto brał udział w 50 wystawach zbiorowych w Polsce, Niemczech, Belgii, Francji, Szwajcarii, Korei ,USA, Hiszpanii, Maroko i Holandii. 
Ważniejsze nagrody:
Laureat stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Częstochowy(1999,2000,2001,2002)
Laureat Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla Młodych Twórców -2000 rok
Stypendium Ministra Kultury RP -2004 rok
Stypendium Ministra Kultury RP ,,Młoda Polska”- 2006 rok
Nagroda 1 stopnia Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu-2006 rok
Jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Szwajcarii, Niemczech, Holandii i Francji. (źródło: kultura.wp.pl)

Tomasz "Senti" Sętowski (ur. 14 czerwca 1961 w Częstochowie) - plastyk, absolwent IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie i częstochowskiej WSP. Jest uznawany przez wielu krytyków sztuki za jednego z najbardziej interesujących polskich artystów współczesnych, będąc jednocześnie beneficjentem sukcesu komercyjnego. Jest zaliczany do twórców nurtu „realizmu magicznego”.Uprawia malarstwo olejne, a w ostatnich latach także grafikę i rzeźbę.  Prezentował prace na licznych wystawach zbiorowych m.in. „Surrealiści polscy” oraz w Muzeum Sztuki Fantastycznej w Szwajcarii i Galerii CFM w Nowym Jorku. Jest też autorem wielu pokazów indywidualnych m.in. w Nowym Jorku, Las Vegas i Dubaju.Jego malarstwo było wielokrotnie publikowane w czasopismach, przede wszystkim na łamach „Fantastyki”. 
Obrazy Sętowskiego znajdują się w kolekcjach publicznych i prywatnych m.in. Teresy Żylis-Gary i Bogusława Kaczyńskiego. Reprodukcja jednego z nich posłużyła jako okładka książki Waldemara Łysiaka „Statek”. Sętowski założył Muzeum Wyobraźni - galerię autorską w Częstochowie. Jest to pracownia, a zarazem miejsce spotkań, z autorską aranżacją wnętrz, stwarzające możliwość rozmowy z samym artystą i będącą jedną z atrakcji turystycznych miasta. Sętowski wydał dwa albumy o swojej twórczości: "Teatr Magiczny" i "Muzeum Wyobraźni". (źródło: www.artinfo.pl)
Krystyna Szwajkowska ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną  w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza), kierunek: wychowanie plastyczne. Dyplom z grafiki artystycznej zrealizowała w 1982 r. pod kierunkiem prof. Ryszarda Osadczego.W 1996 r. otrzymała stypendium naukowe rządu Belgii i odbyła półroczne studia  w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii, pogłębiając wiedzę z zakresu litografii w pracowni prof. Ingrid Ledent. Jest doktorem habilitowanym sztuk plastycznych w zakresie grafiki, pracuje na stanowisku profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w Pracowni Litografii. W roku 2007 ukazała się jej autorska książka p.t.: Litografia-tradycja i współczesność. W latach 1999 – 2005 była prodziekanem Wydziału Wychowania Artystycznego, a w latach 2005 – 2008 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Plastyki AJD. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych  w kraju i za granicą; bierze udział w warsztatach graficznych i plenerach plastycznych. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Za swoją twórczość otrzymała wiele nagród min. w 2005 otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi, oraz w 2011 Nagrodę Miasta Częstochowy w Dziedzinie Kultury za całokształt pracy twórczej i pedagogicznej. (źródło: http://www.galeria-arche-art.pl/)
Czesław Tarczyński urodzony 27 maja 1949r.Absolwent Liceum Plastycznego w Częstochowie ze specjalnością – jubilerstwo oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Architektury Wnętrz, ze specjalizacją w zakresie wzornictwa przemysłowego (w pracowni prof. Andrzeja Wróblewskiego), wystawiennictwa (w pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego) i malarstwa (w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego). Ukończył również Studium Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu "Gospodarka Samorządu Terytorialnego".Współzałożyciel i członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej w Częstochowie.Od 1996 r jest Prezesem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Częstochowskiego, od 1997 Dyrektorem Miejskiej Galerii Sztuki.
Laureat Nagrody Wojewody Częstochowskiego (1998) za całokształt pracy twórczej w dziedzinie malarstwa i działań społeczno-organizatorskich na rzecz integracji i rozwoju środowiska plastycznego województwa częstochowskiego W 1998 r. wybrany do kolegium Rady Kultury Województwa Śląskiego. 
W 2002 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. 
Uczestnik kilkudziesięciu wystaw artystycznych w kraju i za granicą (Holandia, Niemcy, Francja, Białoruś), obrazy w kolekcjach indywidualnych na całym świecie. W swojej twórczości koncentruje się na krajobrazie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ale bliskie mu są także sceny rodzajowe wsi jurajskiej – wykonywane w ulubionej technice pastelowej oraz olejnej.(źródło: www.zpapczestochowa.pl)

Arkadiusz Zając urodzony w 19 stycznia 1971 roku. Studia w latach 1990-1996 w Instytucie Wychowania Artystycznego WSP w Częstochowie (dyplom z malarstwa i aneks z grafiki warsztatowej - druga specjalizacja). Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy w 1994 r. Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek. Synkretyzm technik kształtuje własną, oryginalną wypowiedź. Tworzy nowe formy w duchu postmodernistycznym będące jednocześnie wyrazem fascynacji światem surrealnym. Udany debiut komentowano: "Jeden z najbardziej oryginalnych, ambitnych i rokujących nadzieję młodych twórców częstochowskich". Autor kilku okładek płyt. Drukuje rysunki w Częstochowskim Dwumiesięczniku Kulturalnym "Aleje 3" (od nr 10), a od nr 14 członek redakcji (szata graficzna, oprawa ilustracyjna). Jego twórczość znajduje uznanie u wymagających miłośników sztuki. Prace w cenionych kolekcjach prywatnych w Polsce (Starowieyski, Mehoffer, Weiss, Witkacy), Australii, USA, Niemczech i Włoszech. Prace artysty były prezentowane na ponad 14 wystawach indywidualnych i zbiorowych.j. (źródło:www.galeria-esta.pl/)