Triennale Sztuki Sacrum


Wielowątkowa prezentacja dzieł, w których intencja twórcza została skierowana na wyrażenie, przeżycie bądź rozważenie sfery sacrum w życiu człowieka współczesnego. Obejmuje - obok wiodących dzieł plastycznych - także prezentacje plenerowe, przegląd filmowy, spektakle teatralne i wydawnictwa. Prezentacja sztuk ma charakter otwarty wyznaniowo - pokazywane są prace inspirowane religią chrześcijańską oraz innymi tradycjami religijnymi. Każda edycja Triennale ma odrębne oblicze i realizuje różne hasła programowe. Pokazywane są zarówno dzieła twórców znanych, jak i te wystawione w drodze konkursu dla młodych artystów, dla których Triennale jest szansą na promocję. Jest prestiżowym i znanym festiwalem. Odbywa się co trzy lata.

Organizator: Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
tel. +48 34 324 60 57
info@galeria.czest.pl
http://www.galeria.czest.pl/