Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej Cyberfoto


Konkurs oraz towarzysząca mu wiosenna wystawa pokonkursowa ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania.

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13 a
tel. +48 34 324 46 51
rok@rok.czestochowa.pl
http://www.rok.czestochowa.pl/