Dzień Samorządu

Cykl imprez organizowanych pod koniec maja, których ideą jest upowszechnienie idei samorządności oraz pogłębianie partnerstwa społecznego i więzi lokalnych. Ważnymi elementami obchodów Dnia Samorządu są wystawy, koncerty i happeningi, w czasie których prezentują się zarówno artyści częstochowscy, jak i zaproszone gwiazdy.

Organizator: Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 A
tel. +48 34 370 73 27
kp@czestochowa.um.gov.pl
www.czestochowa.pl