Publiczne

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
 ul. Łukasińskiego 24, Częstochowa
 tel.: 34 314 20 86
Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego (SP54 i G10)
 ul. Kukuczki 30, Częstochowa
 tel.: 34 362-50-05
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 (SP40 i MP2)
 al. Aleja Jana Pawła II 95, Częstochowa
 tel.: 34 324-53-34
SP nr 1 im. Zdobywców Przestworzy
 ul. Księżycowa 6, Częstochowa
 tel.: 34 361 49 71
SP nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 ul. Baczyńskiego 2a, Częstochowa
 tel.: 34 364-14-08
Zespół Szkół nr 2 im. Polskich Noblistów( SP15 i G23)
 ul. Wirażowa 8, Częstochowa
 tel.: 34 369-91-15
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 (SP10 i MP22)
 ul. Olsztyńska 42
 tel.: 34 361-89-79
Zespół Szkół nr 3 (SP27 i G24)
 ul. Rozdolna 5, Częstochowa
 tel.: 34 361-71-39
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 (SP20 i MP28)
 ul. Łukasińskiego 70/74, Częstochowa
 tel.: 34 323-13-82
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 (SP51 i MP39)
 ul. Połaniecka 50, Częstochowa
 tel.: 34 362-78-74