Niepubliczne

Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ
 ul. Jagiellońska 88, Częstochowa
 tel.: 34 365-88-53, 34 365-76-21
Centrum Szkoleniowe Europol
 ul. Piłsudskiego 35, Częstochowa
 tel.: 34 325 16 48, 601 530 827
Centrum Kształcenia Optyczno-Medycznego
 ul. Matejki 67/69, Częstochowa
 tel.: 34 365 07 57
Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr
 al. Żwirki i Wigury 6/14 lok 3, Częstochowa
 tel.: 34 324-36-21
Ośrodek Szkolenia Detektywów i Pracowników Ochrony „LIDER”
 al. Jana Pawła II 95, Częstochowa
 tel.: 602-367-510
Ośrodek Szkolenia i Rzemiosła
 al. Kościuszki 6, Częstochowa
 tel.: 324 17 22
Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA”
 ul. Faradaya 31, Częstochowa
 tel.: 34 361-64-25, 34 361-89-52
Doradztwo i Szkolenia
 ul. 1Maja 40, Częstochowa
 tel.: 34 368-30-53
Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Józefa
 ul. Kubiny 10/12, Częstochowa
 tel.: 34 324-89-99
Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom dla chłopców" im. św. Stanisława Kostki Zgr. SS Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza
 ul. Kubiny 2/4, Częstochowa
 tel.: 34 324-70-08