Niepubliczne

Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ
ul. Jagiellońska 88, Częstochowa
tel.: 34 365-88-53, 34 365-76-21
e-mail: s-czest@zdz.katowice.pl
www: www.zdz.katowice.pl
Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego. Uzupełnienie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Lokalizacja na mapie: