Niepubliczne

Ośrodek Szkolenia Detektywów i Pracowników Ochrony „LIDER”
al. Jana Pawła II 95, Częstochowa
tel.: 602-367-510
kierownictwo: Paweł Ciurzyński i Anna Ciurzyńska
Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego
Lokalizacja na mapie: