Niepubliczne

Ośrodek Szkolenia i Rzemiosła
al. Kościuszki 6, Częstochowa
tel.: 324 17 22

Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego kształcąca w systemie zaocznym i wieczorowym

Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości

Lokalizacja na mapie: