Niepubliczne

Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA”
ul. Faradaya 31, Częstochowa
tel.: 34 361-64-25, 34 361-89-52
fax: 34 361-89-52
e-mail: mail@oswiata.net
Placówka pozaszkolnych form kształcenia
Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA”
Lokalizacja na mapie: