Niepubliczne

Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom dla chłopców" im. św. Stanisława Kostki Zgr. SS Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza
ul. Kubiny 2/4, Częstochowa
tel.: 34 324-70-08
e-mail: sowdom@poczta.onet.pl
Specjalny Ośrodek Wychowawczy
Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza
Lokalizacja na mapie: