Niepubliczne

Medyczne Centrum Szkolenia „MEDIGAP”
 al. Niepodległości 16/18, Częstochowa
 tel.: 34 363-68-20
Work Max, Doradztwo Personalne i BHP
 ul. Przerwy-Tetmajera 40
Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu „Żak”
 al. Wolności 11, Częstochowa
 tel.: 42 683-44-20
Speak Up The English School
 al. Najświętszej Maryi Panny 12 D, Częstochowa
Internat 12-29 Środowiskowego Hufca Pracy Nowego Typu
 ul. Tkacka 5 A, Częstochowa
 tel.: 34 389-25-88
Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej Polskiego Związku Niewidomych
 al. Wolności 20, 42-200 Częstochowa
 tel.: 34 360 50 06; 34 360 55 35
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Szkoleniowe Oddziału Okręgowego w Częstochowie
 al. Niepodległości 20/22, Częstochowa
 tel.: 34 363 38 54, 34 363 05 69
Studium Psychologii Psychotronicznej
 ul. Jasnogórska 84/90, Częstochowa
 tel.: 85 653 06 51
Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego SEP Oddział Częstochowa
 ul. Kopernika 16/18, Częstochowa
 tel.: 34 324 46 54
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego TEB Edukacja
 al. Najświętszej Maryi Panny 14
 tel.: 34 368 20 44