Niepubliczne

Centrum Diagnostyki i Terapii ,,IN CORPORE”
 al. Pokoju 44, Częstochowa
 tel.: 608 371 277
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Agathum”
 ul. Jasnogórska 4, Częstochowa
 tel.: 787 484 983
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „DOMINATOR”
 ul. Szczytowa 28/30, Częstochowa
AWANS Ośrodek usług Oświatowych Dorota Nowojska
 ul. Jana III Sobieskiego 15
 tel.: 535 673 957
AP Edukacja Centrum Szkoleniowe w Częstochowie
 al. Najświętszej Maryi Panny 21
 tel.: 34 365 28 65
Profesjonalna Centrum Rozwoju-Butterfly s.c.
 ul. Wolności 33 lok 5
 tel.: 600 391 500
Ośrodek Szkolenia Agentów Ochrony Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Częstochowie
 ul. ks. J. Popiełuszki , Częstochowa
 tel.: 34 369 13 97
Centrum Kształcenia Ustawicznego AG Edukacja
 ul. Jasnogórska 32/8, Częstochowa
 tel.: 601 163 328
Szkoła Piosenki i Tańca Dziecięca Rewia „AKCENT”
 ul. Lenartowicza 4/7, Częstochowa
 tel.: 601 86 22 24
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG
 al. Niepodległości 20/22
 tel.: 34 363 18 88