Aktualności

28 września 2017
Fotograf z „Sienkiewicza”
[zdjęcie aktualności]

W lutym 1925 r. uczeń I Państwowego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie otrzymał na urodziny aparat fotograficzny Leica. Dzięki temu obecnie możemy zobaczyć jak 92 lata temu wyglądały budynki szkolne w Częstochowie.

 

Jan Kazimierz Winnicki, bo o nim mowa, urodził się 8 II 1908 w Żmigrodzie. Był synem Włodzimierza, sędziego, a od 1922 r. adwokata w Częstochowie, oraz Kazimiery z Godlewskich. Od roku 1920 uczył się w „Sienkiewiczu” na kierunku matematyczno-przyrodniczym. W opinii wielu nauczycieli był wyjątkowo zdolnym uczniem, brał udział w szkolnych kołach zainteresowań: przyrodniczym, matematycznym i fotograficznym. Interesował się też filozofią i literaturą. Posiadał talent muzyczny - uczęszczał do szkoły muzycznej Ludwika Wawrzynowicza oraz otrzymał wyróżnienie na jednym z konkursów fortepianowych.

 

W r. 1926 Winnicki wykonał kilkanaście fotografii budynków szkół średnich w Częstochowie, m.in.: Miejskiego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego przy ul. Kordeckiego 11, I Państwowego Gimnzajum Męskiego im. H. Sienkiewicza przy III Alei 56, II Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Romualda Tragutta przy ul. Kościuszki 19 (obecnie al. Wolności), Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. Juliusza Słowackiego przy ul. Kościuszki (ówcześnie nr 9), Szkoły Handlowej Stowarzyszenia Kupców Polskich przy ul. Dzikiej (obecnie ul. Korczaka i Słowackiego), Przemysłowo-Handlowej Szkoły Żeńskiej Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego przy III Alei 60, Gimnazjum Żeńskiego Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu przy ul. Dąbrowskiego 13, Gimnazjum Żeńskiego Stowarzyszenia "Nauka i Praca" przy ul. Jasnogórskiej (ówcześnie nr 24, obecnie znajduje się tu Szkoła Muzyczna), Gimnazjum Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich przy ul. Miedzianej 27 (obecnie budynek Banku Ochrony Środowiska przy al. Jana Pawła II), Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jasnogórskiej 34 a (obecnie nr 64).

 

Winnicki wykonywał fotografie także podczas wyjazdów z rodziną do Muszyny, dokumentował życie codzienne mieszkańców tej miejscowości i okolic. Po uzyskaniu matury w „Sienkiewiczu”, w latach 1928–1932 studiował na wydziale mechanicznym (specjalność budowa samolotów) Politechniki Warszawskiej. Jesienią 1932 r. miał zdawać egzamin dyplomowy inżynierski. W sierpniu tegoż roku, po odbyciu dyplomowej praktyki wakacyjnej wypoczywał w Jaremczu na Kresach. Tam 17 sierpnia wskutek nieszczęśliwego wypadku utonął w Prucie. Jan Winnicki pochowany został w grobowcu rodzinnym na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie (sektor 22, rząd A, grób nr 14).

Juliusz Sętowski