Dni Kultury Chrześcijańskiej

Imprezy muzyczne, plastyczne teatralne i filmowe organizowane we współpracy z Duszpasterstwem Środowisk Twórczych w Częstochowie oraz innymi instytucjami kultury i stowarzyszeniami działającymi w naszym mieście (październik).

Koordynator: Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”
ul. Dąbrowskiego 1
tel. +48 34 324 36 38, +48 34 365 17 60
biuro@gaudemater.pl
http://www.gaudemater.pl/gaudemater/