Przegląd Przedstawień Istotnych "Przez Dotyk"

W ramach Przeglądu prezentowane są krajowe i zagraniczne spektakle, "dotykające" istotnych problemów człowieka w świecie i podejmujące ważne współcześnie, trudne, nierzadko kontrowersyjne tematy. Przegląd oferuje publiczności możliwość zetknięcia się z różnymi konwencjami scenicznymi. Kolejne edycje imprezy, realizowane repertuarowo pod określonym hasłem przewodnim, stanowią ponadto platformę konfrontacji interesujących, oryginalnych zjawisk w teatrze współczesnym.

Organizator: Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
Częstochowa, ul. Kilińskiego 15
Sekretariat: tel. 34 372 33 04, fax 34 372 33 50
e-mail: info@teatr-mickiewicza.pl
www.teatr-mickiewicza.pl