Inne placówki

Klub Spółdzielczy Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”
ul. Broniewskiego 3, 42-200 Częstochowa