Organizacje sportowe

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii im. Jana Długosza
ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
tel.: 607 162 492
fax: 34 361 49 19 wew. 162
e-mail: wieslawpieta@wp.pl
www: http://www.azs-ajd.czest.pl/

Tenis stołowy