Stowarzyszenia

Arcybiskupi Komitet Wsparcia Bezrobotnych Archidiecezji Częstochowskiej
ul. Staszica 5, 42-202 Częstochowa
tel.: 34 365 52 82; 601 528 678
e-mail: akwb@niedziela.pl
kierownictwo: Ks.Henryk Kowalski

Pomoc społeczna