Stowarzyszenia

Częstochowski Park Technologiczny
ul. Rząsawska 9, 42-209 Częstochowa
tel.: 034 364 33 72
kierownictwo: Andrzej Dziewiątkowski

Nauka, technika, gospodarka