Stowarzyszenia

Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater
ul. Dąbrowskiego 1, 42-202 Częstochowa
tel.: 34 324 36 38
e-mail: biuro@gaudemater.pl
www: http://gaudemater.pl/

CELE:
– upowszechnianie światowego dorobku muzyki, a w szczególności promocja nowych polskich utworów oraz młodych kompozytorów
– promocja polskiej kultury ludowej jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa
– promocja lokalnych twórców
– animacja społeczności lokalnej – pobudzanie mieszkańców miasta do podejmowania własnych inicjatyw kulturalnych i obywatelskich
– tworzenie nowych form edukacji kulturalnej
– zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Częstochowy i regionu
– tworzenie płaszczyzny do prezentacji wszystkich rodzajów działalności artystycznej
– promocja miasta Częstochowy