Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Koteria Poetów i Prozaików
al. Armii Krajowej 36 A, 42-202 Częstochowa
tel.: 34 361 39 21
kierownictwo: Janusz Hurnik

Kultura