Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Częstochowie
al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
tel.: 34/363-38-54
e-mail: biuro@skwp.czestochowa.pl
www: http://www.czestochowa.skwp.pl
kierownictwo: Joanna Nowowiejska-Fedecka

Edukacja dorosłych, gospodarka