Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Kupców PROMENADA
ul. Kiedrzyńska 134, 42-202 Częstochowa
tel.: 34 372 17 05
e-mail: promanadacz@post.pl
kierownictwo: Barbara Kulesza

Nauka, technika, gospodarka