Stowarzyszenia

Stowarzyszenie LANCET
 ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 1, 42-218 Częstochowa
 tel.: 34 325 51 16
Stowarzyszenie Miłośników Internetu "Inds"
 ul. Witosa 5, 42-224 Częstochowa
 tel.: 34 390 65 05
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mirowskiej
 ul. Mączna 122, 42-202 Częstochowa
Stowarzyszenie MONAR: Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Częstochowie
 al. Wolności 44/19, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 365 48 99
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uśmiech Dziecka
 ul. Manganowa 12a, 42-202 Częstochowa
 tel.: 361 88 26, 604 369 676
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych INTEGRACJA
 ul. Olszowa 2, 42-208 Częstochowa
 tel.: 34 322 01 31
Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących Pomocy NADZIEJA
 ul. Tartakowa 70, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 323 32 59; 604 917 950
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Pedagogiki Waldorfskiej
 ul. Pużaka 11/59, 42-224 Częstochowa
 tel.: 34 362 4 01
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu i Utworzenia Województwa Częstochowskiego
 ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa
 tel.: 609138693
Stowarzyszenie NASZA CZĘSTOCHOWA
 ul. Gronowa 17 b, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 377 99 29