Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
 ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
 tel.: 034/362-72-18
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego
 ul. Kopernika 16/18, Częstochowa
 tel.: 34/324 63 48
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa
 ul. Kopernika 16/18, Częstochowa
 tel.: 34 365 96 27 wew. 11
Stowarzyszenie NIRWANA Ośrodek Holistycznego Doskonalenia się
 ul. Dąbkowskiego 27 m 1, 42-217 Częstochowa
Stowarzyszenie OMEN
 ul. Iwaszkiewicza 1/50, 42-224 Częstochowa
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
 ul. Krakowska 45, 42-218 Częstochowa
 tel.: 360 5491
Stowarzyszenie Oświatowców Polskich - Oddział Terenowy
 ul. Ogrodowa 47, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 324 15 17; 602 660 887
Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze Z UFNOŚCIĄ W TRZECIE TYSIĄCLECIE
 ul. Michałowskiego 30, 42-224 Częstochowa
 tel.: 34 325 77 90
Stowarzyszenie Pirotechników Widowiskowych GOLDREGEN
 al. Najświętszej Maryi Panny 11, 42-202 Częstochowa
 tel.: 601416001
Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką - Zarząd Terenowy
 al. Najświętszej Maryi Panny 2, 42-202 Częstochowa
 tel.: 034/324-13-84