Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Polskiej Pomocy Społeczno-Charytatywnej PATRONAT
 ul. Lange 5/14, 42-215 Częstochowa
 tel.: 34 322 32 25
Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dializowanym NEFRO
 ul. PCK 1, 42-218 Częstochowa
 tel.: (34) 325-26-73
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo RAZEM
 ul. Jasnogórska 36, 42-202 Częstochowa
 tel.: 361 5284, 500 670313
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Skrawek Nieba
 ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-202 Częstochowa
 tel.: 606-701-205, 34 3683192 wew. 217
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom Jest Nadzieja
 ul. Św. Barbary 51, 42-226 Częstochowa
 tel.: 343 63 9974 (34) 368-35-60
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
 ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 1, 42-218 Częstochowa
 tel.: 34 325 72 36 wew. 226
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom YAVA
 ul. Lakowa 101, 42-280 Częstochowa
 tel.: 34 361 80 56, 507 053 834, 531 084 020
Stowarzyszenie SOS-WZW
 ul. Zana 6, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 365-37-12
Stowarzyszenie Pomocy w Zapobieganiu i Leczeniu Chorób Serca TWOJE SERCE
 ul. Michałowskiego 17, 42-224 Częstochowa
 tel.: 34 362 51 10
Stowarzyszenie PRO PUBLICO BONO
 ul. Równoległa 38/40 m 71, 42-216 Częstochowa