Stowarzyszenia

Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii
 ul. Pułaskiego 4/6, 42-226 Częstochowa
 tel.: 34 36 84 208
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg w Częstochowie
 ul. Nowowiejskiego 3, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 365 13 02; 34 323 20 81
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
 al. Pokoju 12, 42-207 Częstochowa
 tel.: 34 365 30 44; 505 104 633
Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy
 ul. Niepodległości 20/22, 42-202 Częstochowa
 tel.: 343892588
Towarzystwo Absolwentów, Uczniów i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza
 al. Najświętszej Maryi Panny 56, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 324 16 14; 604 302 632
Towarzystwo Internistów Polskich - Zarząd Oddziału w Częstochowie Prezes/Przewodniczący: Krzysztof Janik
 ul. Królowej Bony 1/3, 42-226 Częstochowa
 tel.: 34 325 48 21
Towarzystwo Kierowców Taksówek ECHO-TAXI
 ul. Wały Dwernickiego 121, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 361 19 19
Towarzystwo Lekarskie. Częstochowskie Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności
 ul. Jana III Sobieskiego 7a, 42-217 Częstochowa
 tel.: 343241800, 601291022
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
 ul. Nowowiejskiego 3, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 365 34 64; 34 365 79 85
Towarzystwo Muzyków Orkiestry Dętej
 ul. Orzechowskiego 7, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 324 44 43