Stowarzyszenia

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich - Oddział w Częstochowie
 al. Jana Pawła II 126/130, 42-202 Częstochowa
 tel.: 516 050 210
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział Częstochowa
 ul. Kopernika 8 a, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 324 34 76; 606 101 562
Towarzystwo Obrony Produkcji Polskiej
 ul. Zana 4/39, 42-217 Częstochowa
 tel.: 511251052
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Oddział Częstochowa
 al. Wolności 77/79, 42-224 Częstochowa
 tel.: 34 324 24 68
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Częstochowskie
 al. Wolności 44, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 362 78 66
Towarzystwo Przyjaciół Brzezin
 ul. Żyzna 71, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 327 61 65
Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy
 ul. Najświętszej Maryi Panny 45, 42-271 Częstochowa
 tel.: 503 399 817
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski
 ul. Waszyngtona 62, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 324 91 71, 34 324 59 17
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy
 ul. Nowowiejskiego 15, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 324 47 50
Towarzystwo Przyjaciół Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej
 ul. Pułaskiego 100/120, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 363 59 31