Stowarzyszenia

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
ul. Rejtana 7 b, 42-202 Częstochowa
tel.: 363 9754
e-mail: biuro@cztps.eu
www: http://cztps.eu
kierownictwo: Małgorzata Długosz

Organizacja prowadzi działalność profilaktyczną wobec HIV/AIDS, terapię uzależnień, organizuje szkolenia oraz prowadzi świetlicę środowiskowa „Ludki z blaszanej budki”.