Stowarzyszenia

Grono Konserwatorów Zabytków Archeologicznych RP
ul. Mirowska 8, 42-202 Częstochowa
tel.: 34 365 16 38
fax: 34 365 16 38
e-mail: soz.czestochowa@wp.pl
kierownictwo: Jacek Koj

Kultura