Stowarzyszenia

Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Kilińskiego 8, 42-202 Częstochowa
tel.: 34 3616168
e-mail: parafia@swjakub.com
www: http://kikczestochowa.blogspot.com/
kierownictwo:  Kazimierz Świtalski

wyznaniowe