Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR”
ul. Łódzka 8/12, 42-202 Częstochowa
tel.: 34 368 36 20, 343605570
e-mail: rakania@poczta.onet.pl
www: http://www.solidarnoscczestochowa.pl/wir/
kierownictwo: Anna Rakocz-Retereska

Organizacja zajmuję się integrowaniem członków, szczególnie na płaszczyźnie samopomocy wewnątrzśrodowiskowej. Podtrzymywaniem, dokumentowaniem i upowszechnianiem idei i tradycji ruchu. Organizowaniem działań opiekuńczo - socjalnych na rzecz członków Klubu.