Stowarzyszenia

Polski Związek Byłych WięŹniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych - Okręg w Częstochowie
ul. Chłopickiego 19/38, 42-215 Częstochowa
tel.: 34 313 15 37
kierownictwo: Mieczyslaw Stasiak

Kombatanckie