Stowarzyszenia

Polski Związek Chórów i Orkiestr
ul. Ogińskiego 13 a, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 324 46 51
fax: 34 324 94 81
e-mail: pzeriipz@wp.pl
kierownictwo: Edward Stawiarski

Kultura