Stowarzyszenia

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Okręgowy
al. Pokoju 11, 42-207 Częstochowa
tel.: 34/324-45-06; 34 324-30-40
e-mail: pzeriicz@wp.pl
www: http://www.pzerii.czest.pl/
kierownictwo: Irena Pianka

Społeczne