Stowarzyszenia

Polski Związek Głuchych - Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
tel.: 34 363 18 88
fax: 34 363 18 88
e-mail: pzg_czwadzieci@op.pl
kierownictwo: Antoniuk Renata

Ochrona zdrowia, kultura, edukacja